​Flådestation Frederikshavn Restore Fuel Installation​

​Ved renoveringen af olie-, vand- og afløbsinstallationer har Cobalch ApS leveret komponenter til sikring af den katodiske beskyttelse på alle brændstofledningerne.


Der er leveret isolerende koblinger fra DN 4” til DN 10” fra RMA, som er Europas førende producent. Vi har repræsenteret disse i de sidste 25 år og leveret til olie-, gas- og fjernvarme ledninger.
Flanger mellem rustfri og støbejern er forsynet med Cobalch flangeisolering, ligesom vi har leveret RADOLID beskyttelseshætter af samme type, som leveres til vindmøllebranchen, så boltene ikke ruster. Til alle halsjern på bæringer er der leveret mellemindlæg for at sikre mod galvanisk tæring.

Alle rørgennemføringer i brønde, der ligger under terræn er tætnet med Link Seal, som er 100 % vand-, luft- og gastæt op til min. 5,5 bar/55 mVS. Link Seal tætner om alle runde rør og kabler fra Ø15 mm og ubegrænset opefter og er testet og godkendt.
Der er ligeledes leveret meget korrosionsbeskyttende DENSO tape til alle svejsesteder og på svejste kabler.
Til alle kablerne fra de isolerende koblinger og til måleboksene, har vi leveret pinbrazing, for at sikre den bedste elektriske forbindelse.

Bygherre: Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste
Entreprenør: L&H - Rørbyg A/S

Ingeniør: Niras A/S & Balslev A/S​​

Cobalch ApS er leverandør og rådgiver af rørlednings tilbehør til alle typer rør til gas, olie, vand, raffinaderier, renseanlæg, vandværker m.fl.

Kontakt os​

​Telefon:

Salg & Support:

E-mail faktura:

COBALCH ApS
Hejreskovvej 24B
3490 Kvistgård